Generic filters
Exact matches only

THIẾT KẾ

ƯU THẾ CỦA THƯƠNG HIỆU VÀ THIẾT KẾ XUẤT SẮC: KÜPPERSBUSCH

Ở Küppersbusch, thiết kế không chỉ là sự tô điểm đơn thuần. Mà là điểm nhấn về tính năng chất lượng và thể hiện sự tương tác hoàn hảo giữa hình thức và chức năng.

Mang lại trải nghiệm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm hàng ngày. Và chúng tôi trải nghiệm điều đó mỗi khi chúng tôi nhận được một giải thưởng khác cho sản phẩm của mình.

Cam kết rõ ràng trong việc phát triển các thiết kế cá nhân, hàng đầu trong lĩnh vực, có mức độ liên quan đặc biệt và có thể khiến mọi người phấn khích, được thể hiện qua việc nhận được hơn 70 giải thưởng quốc gia và quốc tế. Được minh họa rõ ràng rằng thiết kế đẳng cấp hàng đầu, cũng như chất lượng hữu hình, chức năng hoàn hảo và sự thích thú lành mạnh là nền tảng cơ bản cho Küppersbusch.

ƯU THẾ CỦA THƯƠNG HIỆU VÀ THIẾT KẾ XUẤT SẮC: KÜPPERSBUSCH

Ở Küppersbusch, thiết kế không chỉ là sự tô điểm đơn thuần. Mà là điểm nhấn về tính năng chất lượng và thể hiện sự tương tác hoàn hảo giữa hình thức và chức năng.

Mang lại trải nghiệm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm hàng ngày. Và chúng tôi trải nghiệm điều đó mỗi khi chúng tôi nhận được một giải thưởng khác cho sản phẩm của mình.

Cam kết rõ ràng trong việc phát triển các thiết kế cá nhân, hàng đầu trong lĩnh vực, có mức độ liên quan đặc biệt và có thể khiến mọi người phấn khích, được thể hiện qua việc nhận được hơn 70 giải thưởng quốc gia và quốc tế. Được minh họa rõ ràng rằng thiết kế đẳng cấp hàng đầu, cũng như chất lượng hữu hình, chức năng hoàn hảo và sự thích thú lành mạnh là nền tảng cơ bản cho Küppersbusch.

SỰ HÀI LÒNG LÀ HẠNH PHÚC

Chúng tôi luôn hài lòng khi sản phẩm của chúng tôi không chỉ thu hút người dùng mà còn làm hài lòng tất cả những người đam mê nấu nướng. Điều này không chỉ đề cập đến thiết kế riêng lẻ và tính linh hoạt trong thiết kế tuyệt vời mà chúng tôi cung cấp, mà còn liên quan đến kết quả nấu nướng và nướng độc đáo thu được với các thiết bị của chúng tôi. Không có lời khen ngợi nào cao hơn cho chúng tôi, và điều này củng cố định hướng không ngừng của chúng tôi đối với nhu cầu của khách hàng.

Các thiết bị của chúng tôi nhằm mục đích không ngừng gây ấn tượng không ngừng cho khách hàng và mang đến cho họ niềm vui mọi lúc. Tất cả các điểm giữa khách hàng và thương hiệu – từ bao bì đến trang web – đều được thiết kế với sự chăm chút nhất và định hướng theo yêu cầu của khách hàng, vì vậy chúng phản ánh niềm đam mê và sự cống hiến mà chúng tôi phát triển sản phẩm của mình.

Nhà thiết kế Marcus Keichel về công việc của mình cho Küppersbusch.

AWARDS

Europe Asia and Middle East Africa Worldwide