GİZLİLİK POLİTİKASI

 1.- BİZ KİMİZ?

 • Şirket Ünvanı: : 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.
 • Vergi No:0012175686 / Besiktas
 • Şirket Adresi: LEVENT MAHALLESi, LEVENT CAD. NO:29, 34000 Istanbul
 • İletişim Telefonu: : Marmara Bölge : 444 06 79 / Trakya Bölge : 444 09 38
 • Elektronik posta: info@messe.com.tr

 

2.- BİLGİ

İşbu Gizlilik Politikasını kabul ederek, kullanıcı (bundan sonra “Kullanıcı” veya gerekli durumda “Kullanıcılar”) www.home-kueppersbusch.com/tr-tr (bundan sonra “Web Sitesi”) adresinde bulunan web sitesinde vermiş olduğu kişisel bilgilerin ve Kullanıcı’nın gezintisi sonucu oluşan verilerin ve gelecekte vereceği bilgilerin 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. tarafından işleneceği konusunda bilgilendirildiğini kabul etmektedir.

Kullanıcı, anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla açık ve basit bir şekilde hazırlanmış olan işbu Gizlilik Politikasını dikkatlice okumalıdır ve Kullanıcı kendi hür iradesi ile ve gönüllü bir şekilde kişisel bilgilerini 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. isteğine uygun bir şekilde verebilir veya vermeyebilir.

 

3.- BİLGİLERİN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU

Web Sitesindeki formlarda talep edilen bilgiler, toplanılan amaç sebebiyle genel olarak zorunludur (formdaki alanda tersi belirtilmediği sürece).

Bu sebeple, bu bilgiler verilmezse veya doğru bir şekilde verilmezse, Kullanıcının taleplerine cevap verilemeyecektir. Bu durum Kullanıcının Web Sitesi içindeki belli içeriği kısıtlama olmaksızın görüntülemesini etkilememektedir.

 

4.- 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. KULLANICI BİLGİLERİNİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLEYECEKTİR?

Kullanıcının bilgileri 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. tarafından aşağıdaki amaçlara yönelik olarak işlenecektir:

 1. Küppersbusch markası bir ürünün satın alınması ile oluşan garantinin kaydının idaresi: Kullanıcı tarafından ürünün garantisinin kaydının idaresi ve bu garanti sonucu verilecek hizmetlerin icrasının sağlanması.
 1. Ürünlerin tamiratı için gerçekleştirilen taleplerin idaresi: Kullanıcı tarafından satın alınmış ürünlerin tamir edilmesi için gerçekleştirdiği taleplerin idaresi, yürütülmesi ve icrası.
 1. Kullanıcının hizmetine sunulmuş iletişim kanalları vasıtası ile Kullanıcının sorduğu sorulara cevap verme: Kullanıcının hizmetine sunulmuş çeşitli iletişim kanalları vasıtası ile Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş talep, istek, vaka bildirimi, şikayet veya sorgulamaların idaresi, yürütülmesi ve cevaplandırılması.
 1. Kalite ve memnuniyet anketlerinin gerçekleştirilmesi: 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. tarafından sunulmuş ürün ve hizmetlerin kalitesi ve bunlarla ilgili olarak Kullanıcıların memnuniyetine yönelik sorgulamaların gerçekleştirilmesi.
 1. Promosyonların idaresi: Kullanıcının yarışmalar, çekilişler ve diğer promosyonlara katılımının idaresi ve kazananların tespitinin ve ödüllerin tesliminin idaresi.
 1. Kullanıcıya ticari iletişimler göndermek: Küppersbusch markasının ürün ve hizmetleri hakkında, elektronik ve/veya geleneksel yöntemleri kullanarak ve Kullanıcının “Tamiratlar” veya “Garantiler” formlarında ilgili kutucuğu işaretleyip veya Web Sitesinde bulunan iletişim formları veya diğer formlarda ilgili kutucuğu işaretleyip rıza gösterdiği şartların tersi bir şekilde beyanda bulunmadığı sürece, ticari iletişimlerin Kullanıcıya gönderilmesi.
 1. 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş’nin Sosyal Medya’daki hesaplarında belirtilen yenilikler hakkında Kullanıcının bilgilendirilmesi: Kullanıcı, Küppersbusch’ün Sosyal Medya hesaplarının takipçisi olduğu zaman, bu hesaplardaki yayınları görebilecektir. Küppersbusch’ün Sosyal Medya hesaplarından gelen iletişimleri almak istemeyen Kullanıcılar, bu hesapları takip etmeyi bırakmalıdırlar.
 1. Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi: İspanyol veya Avrupa Birliği mevzuatına uygun olup Küppersbusch’e uygulanabilir durumda olan (mesela, mali mevzuat) yasal zorunluluklar sonucu gerçekleştirilmesi gereken veri işlemesi.

 

5.- 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. HANGİ KULLANICI BİLGİLERİNİ İŞLEYECEKTİR?

5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş., Kullanıcının aşağıdaki kişisel bilgilerini işleyebilir:

 1. Küppersbusch markası bir ürünün satın alınması ile oluşan garantinin kaydını idaresi:
 • Tanımlayıcı Bilgiler: Ad, soyad ve TC Kimlik No.
 • İletişim Bilgileri: Elektronik posta adresi, telefon numarası ve posta adresi.
 1. Ürünlerin tamiratı için gerçekleştirilen taleplerin idaresi:
 • Tanımlayıcı Bilgiler: Ad, soyad ve TC Kimlik No.
 • İletişim Bilgileri: Elektronik posta adresi, telefon numarası ve posta adresi.
 1. Kullanıcının hizmetine sunulmuş iletişim kanalları vasıtası ile Kullanıcının sorduğu sorulara cevap verme:
 • Tanımlayıcı Bilgiler: Ad, soyad ve TC Kimlik No.
 • İletişim Bilgileri: Elektronik posta adresi, telefon numarası ve posta adresi.
 • Diğer Bilgiler: Kullanıcının sağlayacağı herhangi bir başka bilgi.
 1. Kalite ve memnuniyet anketlerinin gerçekleştirilmesi:
 • Tanımlayıcı Bilgiler: Ad, soyad ve TC Kimlik No.
 • İletişim Bilgileri: Elektronik posta adresi, telefon numarası ve posta adresi.
 • Mal ve hizmet Satın Alma Bilgileri.
 • Diğer Bilgiler: Kullanıcının sağlayacağı herhangi bir başka bilgi.
 1. Promosyonların idaresi:
 • Tanımlayıcı Bilgiler: Ad, soyad ve TC Kimlik No.
 • İletişim Bilgileri: Elektronik posta adresi, telefon numarası ve posta adresi.
 • Diğer Bilgiler: Promosyona katılmak için gerekli olabilecek herhangi bir başka bilgi.
 1. Kullanıcıya ticari iletişimler göndermek:
 • Tanımlayıcı Bilgiler: Ad, soyad ve.
 • İletişim Bilgileri: Elektronik posta adresi, telefon numarası.
 1. Küppersbusch’ün Sosyal Medya’daki hesaplarında belirtilen yenilikler hakkında Kullanıcının bilgilendirilmesi: Kullanıcı hesabıyla ilgili bilgiler ve Kullanıcının kamuya açık olarak sunduğu bilgiler.
 1. Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi: Yasal olarak zorunlu olan herhangi bir bilgi.

Kullanıcı üçüncü kişilere ait bilgi verdiğinde, bu kişilerin rızasına ve/veya bu bilgilerle ilgili yeterli yasal yetkinliğe sahip olduğunu beyan etmektedir ve Gizlilik Politikasının içeriğini bu kişilere aktaracağını taahhüd ederek 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş’yi bu anlamda her türlü sorumluluktan azad etmektedir.

Fakat, 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. bu durumu onaylamak amacıyla gerekli kontrolleri gerçekleştirebilir ve veri gizliliği mevzuatı kapsamında gerekli işlemleri başlatabilir.

 

6.- 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. TARAFINDAN KULLANICI BİLGİLERİNİN İŞLENMESİNİN YASAL TEMELİ NEDİR?

5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesindeki yasal temel, taraflar arasındaki sözleşmenin yerine getirilmesi ve olması halinde yasal zorunluluklar ve Kullanıcının göstermiş olduğu ve istediği anda geri çekebileceği rızadır. 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş., aşağıdaki yasal temeller kapsamında Kullanıcının bilgilerini işlemektedir:

 1. Küppersbusch markası bir ürünün satın alınması ile oluşan garantinin kaydının idaresi: Bu amaçla elde edilen bilgiler taraflar arası sözleşme hükümleri kapsamında işlenmektedir.
 1. Ürünlerin tamiratı için gerçekleştirilen taleplerin idaresi: Bu amaçla elde edilen bilgiler taraflar arası sözleşme hükümleri kapsamında işlenmektedir.
 1. Kullanıcının hizmetine sunulmuş iletişim kanalları vasıtası ile Kullanıcının sorduğu sorulara cevap verme: Bu amaçla kullanılan bilgiler, Kullanıcının her an geri çekebileceği rıza sonucunda işlenmektedirler. Kullanıcı rızasını geri çektiği anda, sorgulama veya sorulan soru işleme alınamayacaktır.
 1. Kalite ve memnuniyet anketlerinin gerçekleştirilmesi: Kalite ve memnuniyet anketlerinin gerçekleştirilmesi sonucu elde edilen bilgilerin işlenmesi, yasal olarak 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. bilgilerin işlenmesinden sorumlu olacağı meşru hak kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bu meşru hak, Kullanıcıya 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.’nin mal ve hizmetlerini olabilecek en yüksek kalite ve en iyi deneyimi sunabilmesini temel almaktadır.

 1. Promosyonların idaresi: Bu amaçla kullanılacak bilgiler Kullanıcının promosyonun yasal temellerini kabul ettiği anda göstermiş olduğu rıza sonucunda işlenmektedirler. Diğer taraftan, kazananın tespiti ve ödülün teslimi için olan bilgilerin işlenmesi taraflar arası sözleşme hükümleri kapsamındadır.
 1. Ticari iletişim gönderilmesi: Kullanıcının “Garantiler” veya “Tamiratlar” formları vasıtası ile vermiş olduğu bilgilerin işlenmesinin yasal temeli, RGSP’de belirtildiği gibi işlemeden sorumlu olacak şekilde meşru hak kapsamında ele alınırken, Kullanıcının bilgilerini Web Sitesinde bulunan iletişim veya diğer formları doldurarak vermesi halinde ise bu bilgilerin işlenmesi rıza kapsamında ele alınacaktır.
 1. 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.’nin Sosyal Medya’daki hesaplarında belirtilen yenilikler hakkında Kullanıcının bilgilendirilmesi: Bu amaçla kullanılacak bilgiler Kullanıcının 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş’nin sosyal medya hesaplarını takip etmeye başladığı anda göstermiş olduğu rıza sonucunda işlenmektedirler.
 1. Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi: Bu amaçla gerçekleştirilen tüm işlemlerin hepsi bir yasal zorunluluğu yerine getirmeyi kapsamındadır.

Belirtilen amaçlara yönelik rızalar birbirlerinden bağımsızdırlar ve Kullanıcı diğerlerini etkilemeyecek şekilde sadece birini geri çekebilir.

 

7.- BİLGİLERİN SAKLANMASI

Kullanıcının kişisel bilgileri 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. tarafından aşağıdaki süreler boyunca saklanacaktırlar:

 1. Kullanıcı tarafından satın alınmış ürünün garantisinin kaydının idaresi için verilmiş bilgiler: Kullanıcı tarafından ürünün garantisinin kaydının idaresi ve bu garanti sonucu verilecek hizmetlerin icrasının sağlanması için verilmiş bilgiler 10 yıl boyunca saklanacaktırlar. Bu süre bittiğinde, bu bilgilerden dolayı oluşabilecek yasal işlemler amacıyla belirtilmiş süre boyunca bu bilgiler bloke edilecektirler.
 1. Ürünlerin tamirat taleplerinin idaresi için kullanılan bilgiler: Kullanıcı tarafından satın alınmış ürünlerin tamiratlarına yönelik yapılmış taleplerin idaresi için kullanılan bilgiler 5 yıl boyunca saklanacaktırlar. Bu süre bittiğinde, bu bilgilerden dolayı oluşabilecek yasal işlemler amacıyla belirtilmiş süre boyunca bu bilgiler bloke edilecektirler.
 1. Kullanıcının hizmetine sunulmuş iletişim kanalları vasıtası ile Kullanıcının sorduğu sorulara cevap vermek için kullanılan bilgiler: Bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi ve talebe cevap verilmesi için gerecek süre boyunca saklanacak ve bu süre bittiğinde bu talepten dolayı oluşabilecek yasal işlemlerden dolayı gerekli süre boyunca saklanacaktırlar.
 1. Kullanıcıya kalite ve memnuniyet anketleri yapmak için kullanılan bilgiler: Bu bilgiler, 3 aylık bir süre boyunca saklanacaktırlar.
 1. Promosyonların idaresi: Bilgiler, ödül verilene kadar saklanacaklar ve ödül verildikten sonra ise bu işlem sonucu oluşabilecek yasal işlemlerden dolayı gerekli süre boyunca saklanacaktırlar..
 1. Ticari iletişimlerin gönderimi için kullanılan bilgiler: Bilgiler, Kullanıcı rızasını geri çekerek bu işleme muhalefet edene kadar bu amaçla işlenecektirler.
 1. 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. Sosyal Medya’daki hesaplarında belirtilen yenilikler hakkında Kullanıcının bilgilendirilmesi: Bilgiler, Kullanıcı 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. Sosyal Medya hesaplarını takip etmeyi bırakana kadar bu amaçla işlenmeye devam edecektirler.
 1. Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi için olan bilgiler: Sunulan hizmetlerin getirdiği yasal zorunlulukların yerine getirilmesi için verilmiş bilgiler yasal olarak tespit edilmiş süreler boyunca saklanacaktırlar.

 

8.- 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. KULLANICI BİLGİLERİNİ KİMLERLE PAYLAŞACAKTIR?

Kullanıcının kişisel bilgileri aşağıdakilere bildirilebilir:

 • Yasal bir zorunluluk kapsamında ve yasayla öngörülmüş durumlarda Kamu İdarelerine..
 • Yasal bir zorunluluk kapsamında ve yasayla öngörülmüş durumlarda Mahkemelere.
 • RGSD’nin 48. maddesi uyarınca meşru hak olarak idari ve ticari yönetim amacıyla 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. bağlı bulunduğu şirket gurubundaki şirketlere.

 

9.- TİCARİ VE PROMOSYONEL İLETİŞİMLER

Kullanıcılar tarafından verilmiş kişisel bilgilerin 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. tarafından kullanılmasındaki amaçlardan birisi, Kullanıcının ilgilisini çekebilecek ürünlerin, hizmetlerin, promosyonların, fırsatların, etkinliklerin veya haberlerin ve 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. Haber Bülteninin iletildiği ticari iletişimler göndermektir.

Kullanıcı, 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. gelecek ticari veya promosyonel iletişimleri almaktan vazgeçmek isterse, gönderilen ticari iletişimlerin alt kısmında bulunan bağlantıya tıklayarak bu hizmetten vazgeçebilir.

 

10.- KULLANICININ SORUMLULUĞU

Kullanıcı, onsekiz (18) yaşıt büyük olduğunu ve 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.’ne vermiş olduğu bilgilerin gerçek, tam ve güncel olduğunu garanti altına almaktadır. Bu sebeple, Kullanıcı bildirdiği tüm bilgilerin gerçekleğinden sorumludur ve vermiş olduğu bilgileri gerçek durumuna karşılık gelecek uygun bir şekilde güncel tutacaktır.

Aynı şekilde, eğer üçüncü kişilerin bilgilerini vermişse, işbu belge içeriği ile ilgili olarak bilgilerini verdiği üçüncü kişilerin bilgilendirildiğini garanti etmektedir. Aynı şekilde, belirtilen amaçlar için bilgilerinin 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.’ne verilmesi için gerekli izne sahip olduğunu da garanti etmektedir.

Herhalükarda, Web Sitesi aracılığıyla vermiş olduğu bilgilerin yanlış veya doğru olmaması halinde, bunlardan dolayı oluşabilecek, doğrudan veya dolaylı, 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.’ne veya üçüncü kişilere verilecek zarar ve ziyandan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

 

11.- HAKLARIN KULLANILMASI

Bilgilerin sahibi olarak, Kullanıcı, ücretsiz olarak ve istediği anda, kimliğini ispat eder bir belge ekli bir şekilde, işbu Gizlilik Politikasının baş kısmında belirtilen adrese bir dilekçe veya info@messe.com.tr elektronik posta adresine bir elektronik posta göndererek aşağıdaki haklarını kullanabilir:

a) Erişim Hakkı:

5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.’nin bilgilerini işleyip işlemediği bilgisini 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.’den talep edebilir ve işlendiği durumda, bu bilgilere erişebilir ve bu bilgilerin işlenme amacı, işlenmeden etkilenen verilerin kategorileri, kişisel bilgilerinin iletildiği kişiler ve verilerin öngörülen saklanma süresi gibi konularla ilgili bilgi alabilir.

b) Düzeltme ve Silme Hakkı:

Uygulanacak yasal zorunluluklar yerine getirildiği sürece kişisel bilgilerinin silinmesi ve diğer sebeplerin yanında toplanma amaçlarının artık geçerli olmaması gibi sebepler sonucu, doğru olmayan bilgilerin düzeltilmesi hakkına sahip olacaktır.

c) İşlemenin sınırlandırılması, rızanın geri çekilmesi ve işlemeye tam veya kısmi muhalefet:

Belli durumlarda (mesela, talep eden kişinin bilgilerinin doğruluğu kontrol edilirken bilgilerin doğruluğunu yalanlaması durumunda) kişisel bilgilerinini işlenmesinin, sadece şikayetlerin icrası veya savunması için olacak şekilde, sınırlandırılmasını talep edebilir .

Aynı şekilde, herhangi bir anda, göstermiş olduğu rızayı geri çekebilir ve işlenmesine muhalefet edebilir. Bilgilerin meşru hakkımızı temel alarak veya bir üçüncü kişinin meşru hakkından dolayı işlenmesi durumunda kendi kişisel durumu ile ilgili sebeplerle bu talepte bulunabilir (doğrudan pazarlama yöntemleri ve ilgili profil çıkarma çalışmaları için olan işlemler dahildir). Böyle bir durumda, 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. gerekçeli meşru sebepler haricinde işlemeyi bırakacaktır.

d) Bilgilerin taşınması:

5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.’ne vermiş olduğu kişisel bilgileri yapılandırılmış, yaygın ve mekanik okumaya uygun bir formatta alma ve bu bilgileri bir başka işleme sorumlusuna, bu işlem için mevzuatta öngörülmüş durumlar dahilinde, kendisine bilgileri sağlamış olan sorumlunun hiçbir engeli olmaksızın aktarma hakkına sahip olacaktır.

e) Otomatikleştirilmiş bireysel kararlar:

Aynı şekilde, belirtilen hakların yanında, profil hazırlanması dahil olmak üzere otomatikleştirilmiş kararların olması durumunda, 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş. tarafından insani müdahale hakkına ve kendi bakış açısını belirtme ve karara itiraz etme hakkına sahip olacaktır.

f) Diğerleri:

Aynı şekilde, kişisel bilgiler üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruma aktarıldığınıda, bu bilgilere nasıl erişebileceği hakkında bilgi alma veya aktarımla ilgili uygun garantilerin bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır.

 

 

12.- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş., ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde, Kullanıcının bilgilerini her an tam bir gizlilik çerçevesinde işleyecek ve bu bilgilerin gizliliğine uygun bir şekilde saklayacaktır. Bu amaç için, bilgilerin güvenliğini sağlayacak ve değiştirilmesini, kaybını, izinsiz olarak işlenmesini veya erişilmesini engelleyecek, bilgilerin teknolojisi ve doğasına ve maruz kaldıkları risklere uygun olacak gerekli teknik ve organizasyonel yapıyı oluşturacaktır.

 

13.- DEĞİŞİKLİKLER

5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş., uygun gördüğü her an, Gizlilik Politikasını gözden geçirme hakkını saklı tutmaktadır. Böyle bir durumda, Kullanıcılara bu değişikliği bildirecektir. Bu sebeple, 5 USTA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. A.Ş.’nin Gizlilik Politikasının en son versiyonunu okumak için bu gizlilik beyanını düzenli bir şekilde kontrol etmenizi rica ediyoruz.

 

14.- KABUL VE RIZA

Kullanıcı kişisel bilgilerinin korunması ile ilgili şartlar hakkında bilgilendirildiğini ve işbu Gizlilik Politikasının içeriğini kabul ettiğini beyan etmektedir.

 

Son güncelleme: 27.Aralık.2021

Europe Asia and Middle East Worldwide